PerioPaper Strip

Dişeti oluğu sıvısı (DOS) kan plazmasından köken alan, dişeti oluğunda farklı komposizyonlarda bulunan ve dişeti oluğunun ekolojisini belirleme özelliğine sahip eksuda özelliklerini taşıyan bir biyolojik sıvıdır. PerioPaper Stripleri Diş Oluğu Sıvısının ölçülmesinde kullanılmaktadır. Kağıt şeritler halinde bulunan striplere emdirilen dişeti oluğu sıvısı, mikroskop altında incelenebilir, tartılarak ölçülebilir yada Periotron cihazı aracılığı ile analiz edilebilir. Periotron cihazı, DOS hacmini elektriksel olarak tespit eden bir cihazdır. Cihaz, elektriksel kapasitans değişimleri ile kâğıt şeritteki DOS miktarını belirler.