Banatest

BANA test, kötü koku ve periodontal risk için son derece hassas, ucuz ve kullanımı kolay bir testtir.

Banatest

BANA test, kötü koku ve periodontal risk için son derece hassas, ucuz ve kullanımı kolay bir testtir. BANA Test kullanılarak, küçük bir test şeridine subgingival plaklar uygulayarak kötü koku ve periodontal hastalıklarla ilişkili bakterileri tespit edebilir. Bazı bakteriler , örneğin Prophyromona gingivalis,Treponema denticola ve Bacteroides forsythus (Kırmızı kompleksi) ağızda kötü koku oluşmasına sebep olurlar. Hastadan alınan salya örneği BANA test bileşiğine yerleştirildiğinde, bu bakteriler mevcut ise N-benzoil enziminin parçalanmasına neden olur. Bu biyolojik bozunumun bir sonucu olarak, test bileşimi renk değiştirir, bu da pozitif bir reaksiyon olduğunu gösterir.

Eğitim Videosu